De passie van een interim manager

Voor elk bedrijf dat streeft naar verbetering is Guus Winter dé interim manager bij uitstek, want welke organisatie heeft dat streven nu niet?

Guus zelf heeft een enor­me belangstelling voor onder­wijs en gezondheidszorg. Hij is vertrouwd met de manier waarop scholen en ziekenhuizen samenwerken met stakeholders. Hij kan u alles vertellen over de uit­dagingen waar deze sec­toren voor staan; afnemende kasstromen, een roep om kwalitatief betere dienst­verlening en een verandering in klantenbehoeften…

Guus kan u daar niet alleen alles over vertellen. hij heeft ook ideeën en oplos­singen voor de problemen waarmee onderwijs en gezondheidszorg te maken heb­ben.

Vanuit zijn vakgebied stuurt hij veranderingsprocessen aan of voert deze zelf uit. Hij zorgt voor nieuwe manieren van organiseren en waarde toevoegen. Dit doet hij nu onder andere voor een ziekenhuis in Hoofddorp.

Volgens Guus ontstaat kwaliteit vooral in de manier waarop we als mensen met elkaar omgaan. Doen we dit professioneel en verantwoordelijk? Zijn we bereid om te leren en hebben we de wil om onszelf te verbeteren in ons werk. in de resul­ta­ten hiervan, onze gezondheid en ons leven?

 

Guus WInter

Een generalist met een brede maatschappelijke belangstelling.
Conceptueel en analytisch, praktisch in de uitvoering.

Passie voor zorg, welzijn en onderwijs

Volgens Guus Winter

Ik wil bijdrage leveren aan het daadwerkelijk bieden van mensgerichte zorg. De mens moet voorop staan! Dat is niet alleen belangrijk voor cliënten, leerlingen en  bewoners, maar ook voor hun naasten en medewerkers.

Ik ben enorm geïnteresseerd in het ontwerpen en beheren van Lean trans­for­maties voor ‘not for profit’ organisaties. Dit is een drijvende kracht die in staat is om transformatie te begeleiden van zowel het gedrag als van de pro­cessen in de organisatie.

Organisaties die hebben gekozen voor Lean bouwen aan een infrastructuur en een cultuur, waarin het continu verbeteren vanuit het perspectief van de klant centraal staat.

Het proces op de werkvloer wil ik ondersteunen en faciliteren. Uit ervaring weet ik dat dit leidt tot een efficiëntere manier van werken. En dat je meer kan doen met hetzelfde budget.

Mijn werkwijze kan je energiek en creatief noemen. Vanuit een positieve levens- en werk­houding richt ik me op dat wat wél kan en wil ik kansen optimaal kunnen be­nutten.

Ik wil werken vanuit een goede balans tussen inzet van hoofd, handen en hart. Op deze manier wil ik iedereen tijdens een veranderingsproces mee krijgen bij de in­novatie.