People's Business

Een organisatie bereikt zijn doelstellingen door zijn mensen te ontwikkelen en respect te tonen voor hun ervaring en crea­­ti­vi­teit. U verandert uw organisatie niet alleen, maar alleen met de hulp van uw medewerkers.

Guus Winter betrekt elk personeelslid bij het veranderingsproces. Dit leidt gegarandeerd tot kwaliteit, produc­tivi­teit en flexi­biliteit. Successen moeten hierbij volgens Guus Winter worden gedeeld, betrokkenheid en initiatief moeten worden beloond.

De effectiviteit van een veranderingsproces wordt bepaald door de kwaliteit van het proces en de acceptatie van de ver­ande­ring door de betrokkenen. Dit betekent dat Guus voortdurend oog heeft voor de betrokkenheid en het draagvlak van het team, het management en de organisatie.

  • Gemba Walk
  • Lean
  • Six Sigma
  • DMAIC