IN CONTROL MET DMAIC

DMAIC staat voor ‘Define’, ‘Measure’, ‘Analyse’, ‘Improve’ and ‘Control’ en is een methode die in het bedrijfswereld wordt gebruikt om Six Sigma processen in­houdelijk te verbeteren.

DMAIC

Define:     het probleem wordt geïdentificeerd.
Measure: data verzamelen.
Analyze:  zoek naar de oorzaak van het probleem in kwestie.
Improve: het proces verbeteren.
Control:  controle of alles goed is verlopen.

DMAIC volgens Guus Winter

DMAIC is een interatief proces dat structuur en richting geeft aan de ver­be­te­ring van processen en de productiviteit op de werkvloer.

Bij het analyseren en verbeteren van de kernprocessen van een bedrijf gebruik ik de DMAIC stappen en zet ik de bijpassende analyse-instrumenten bij iedere stap in. De kernprocessen worden zo in kaart gebracht, variatie wordt bestu­deerd en verminderd, processen worden verbeterd en geoptimaliseerd.

Het resultaat dat ik bereik is betere prestaties, minder fouten en een grotere efficiënte en een hogere productiviteit.

DMAIC STAP VOOR STAP

1. Define

Vaststelling en omschrijving van het probleem. Hierbij moeten de volgende vragen worden beantwoord:
– wat is het doel en met welke bedrijfsprocessen wordt dit doel bereikt?
– wie zijn de klanten?
– wat zijn de kritieke fasen in het proces?

2. Measure

De belangrijkste aspecten van het huidige proces worden gemeten en informatie wordt hierover verzameld. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
– analyse van de input en de output
– definitie meetplan
– test meetsysteem

3. Analyse

Bij de analyse wordt gelet op ‘de oorzaak – het gevolg’. Op deze manier wordt er

gekeken naar de oorzaak van defecten en fouten.

  • verschil tussen huidige en gewenste resultaten
  • identificeren in- en ouput
  • prioriteitsstelling potentiële kansen

4. Improve

Verbetering van het huidige proces door:
– innovatie
– focus op de eenvoudigste en gemakkelijkste oplossingen
– opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsplan
– implementatie van verbeteringen

5. Control

Controle en toezicht van eventuele afwijkingen op korte en lange termijn.