De werkvloer

Voor iedere organisatie die streeft naar verbetering is de Gemba Walk een on­misbaar managementtool en managementactiviteit. Het woord ‘Gemba’ be­te­kent letterlijk ‘werkelijke plaats’ en vrij vertaald ‘werkplaats’. Een Gemba Walk is een dagelijkse wandeling van het management over de werkvloer.

De werkvloer is dé plek waar waarde wordt toegevoegd voor de klant. Voor het management is het daarom belangrijk om op de werkvloer aanwezig te zijn. De gedachte hierachter is eenvoudig: op de werkvloer werken uw mensen met el­kaar, met machines, materiaal en volgens de voorgeschreven methodiek.

Door hun praktijkervaring kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en het aanbrengen van verbeteringen.

 

De werkvloer

De plek waar het werk wordt gedaan waar de waarde voor de klant wordt gecreëerd. Het is de plek waar de actie plaatsvindt.

De plek waar waarde wordt toegevoegd. De plek waar de uiteinde­lijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Dé frontline en de ideale plek om ideeën te ontwikkelen voor ver­be­tering.

De Gemba Walk volgens Guus Winter

Een proces verbeteren in uw organisatie gaat niet vanzelf. En gaat verder dan het toepassen van een aantal middelen. De mindset van alle betrokkenen moet hiervoor veranderen; van het management tot en met de man of vrouw op de werkvloer. Het vraagt om een cultuuromslag. Mijn ervaring is dat de Gemba Walk kan zorgen voor een frisse wind.

Op de werkvloer vindt de economische activiteit van uw organisatie plaats. Uw organisatie daar onder de loep nemen is ontzettend leuk en de resultaten zijn vaak gigantisch als het gaat om het verkrijgen van informatie en het creëren van vertrouwen in het volledige bedrijf.

U respecteert uw medewerkers, u luistert naar ze en werkt samen met ze. Fou­ten maken is menselijk. Het maken van fouten kan je niet voorkomen. Je kan wél processen of procedures zo inrichten dat het maken van fouten tot een mini­mum wordt beperkt.

Begrijp wat er gebeurt voordat je met oplossingen bezig gaat.

Guus Winter

Bij elke Gemba Walk gaat de aandacht uit naar een onderwerp of een proces­onderdeel. Een aandachtspunt kan zijn: “hoe is de werkplek geor­ga­ni­seerd?” Als leidinggevende kijkt u hiernaar, stelt u vragen en probeert u de verspillingen en verbetermogelijkheden in het proces te herkennen.

Centraal bij een Gemba walk staat:
• Ga kijken
• Vraag naar het waarom
• Toon respect