De toegevoegde waarde van Lean

Lean is het maximaliseren van de waarde voor de klant door het mini­ma­liseren van de verspilling. Door de klant centraal te stellen zorgt u voor maximale toegevoegde waarde tegen minimale inspanning. U verbetert de kwaliteit, verkort de doorlooptijden en vermindert de kosten. Zo verhoogt u de klanttevredenheid, de betrokkenheid van uw medewerkers en uw winst.

Om dit te bereiken zorgt Lean ervoor dat de focus van uw organisatie wordt verlegd van het optimaliseren van afzonderlijke technologieën, de activa en verticale afdelingen naar het optimaliseren van de stroom van producten en diensten door de gehele waardeketen.

Elimineren van verspilling langs de gehele waardeketen creëert processen die minder menselijke inspanning, minder ruimte, minder kapitaal en minder tijd vergen. Kosten worden lager, processen worden minder foutgevoelig.

 

Lean volgens Guus Winter

Lean is een manier van denken en handelen waarbij de gehele organisatie, elk proces zich richt op het creëren van waarde voor de klant. Een populaire misvatting is dat Lean alleen geschikt is voor de productie. Dat is volstrekt on­juist.

Lean is juist uitstekend te gebruiken in elk bedrijf en in elk proces. Het is niet een tactiek of een kostenreductieprogramma, maar een business strate­gie voor een hele organisatie.

In Nederland wordt Lean gebruikt in verschillende branches; zorg, overheid, zakelijke dienstverlening, energie, handel, transport en telecom. Ik vertel u graag wat Lean voor uw organisatie kan betekenen.

Bel me op 06 206 047 12

Toyota

Lean is als eerste toegepast bij Toyota. Bedrijfsprocessen hebben alleen nut wan­neer de klant hiervoor wil betalen of waarop een klant wil wachten. Alle andere activiteiten zijn verspilling.

Toyota gaat uit van de 4 P’s:

Problem solving

Waardoor worden er problemen veroorzaakt en wat zijn hiervoor de oplossingen? Probeer continu te leren en te verbeteren.

People & Partners

Probeer samen te werken (intern en extern). Verbeteringen zijn alleen mogelijk in een open, transparante sfeer. Heb respect voor elkaar, wil en durf ver­ant­woor­delijkheid te nemen.

Process

Optimaliseren en herinrichten van bedrijfsprocessen, waardoor in alle processen waardestromen worden gecreëerd. Dit wordt bereikt door het standaardiseren en juist verdelen van taken.

Philosophy

Langetermijndenken: een Lean organisatie is zich bewust van zijn omgeving en wil er niet alleen voor de klanten zijn, maar voeg ook waarde toe voor de maatschappij.

Sleutelconcepten bij Lean zijn:

• Waarde toevoegen / Transformatie`
• Klanten wil betalen
• First time right