Kwaliteitsmanagement

Six Sigma wordt gebruikt vanuit de kwaliteitsmanagement en beperkt de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Dit wordt gedaan met als doel producten of diensten in overeenstemming te laten zijn met de verwachtingen van de klant.

Het uitgangspunt is het meetbaar maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen. De processen worden hierna continu verbeterd totdat de foutkans te verwaar­lozen is.

 

Doel: verhogen van kwaliteit

Middel: het verminderen van variatie

 

De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%! Six Sigma is ontwikkeld binnen Motorola in de VS.

Six Sigma volgens Guus Winter

Ik zet Six Sigma in om de knelpunten vast te leggen en een onderscheid aan te brengen tussen belangrijke en onbelangrijke knelpunten. Door statistische technieken te gebruiken is er een verbeteraanpak mogelijk, waarbij oplossingen op een gestructureerde wijze kunnen worden geïmplementeerd.

Six Sigma is een gedisciplineerde, datagedreven methodiek voor het elimineren van defecten in een bedrijfsproces. Dit proces kan betrekking hebben op productie, transacties of service.

Het statistische beeld van Six Sigma beschrijft kwantitatief hoe een proces pres­teert. Om Six Sigma te bereiken, moet een proces niet meer dan 3,4 defecten

produceren per miljoen mogelijkheden. Six Sigma defect wordt gedefinieerd als iets dat buiten de specificaties van de klant valt.

De fundamentele doelstelling van de Six Sigma methodiek is de implementatie van een op metingen gebaseerde strategie die zich richt op procesverbetering en variatie reductie door de toepassing van Six Sigma verbeterprojecten.